עכשיו. כולנו. יחד. בונים את המדינה הזו - שלנו - בידיים, ועושים ממנה מקום שאפשר לחיות בו בכבוד, ברווחה, בגאווה.

לא על חשבון אחרים ולא בחסדי אחרים. חברה פתוחה וצודקת, שחזקיה תומכים בחלשיה, שהרוב בה מאפשר לכל מיעוט חירות וחופש בחירה מוחלטים לנהוג כאוות נפשו. חברה שאינה שולטת על עמים אחרים, אלא חיה בשלום ובשכנות טובה לצד שכנותיה.

אני קורא לכם להתפקד מחדש, זה המאבק של כולנו, וזה העתיד שלנו.

עכשיו, בואו נפיץ את הבשורה