מרצ רוצה וצריכה להיות אחרת. ׳אחרת׳ זה תנועת המונים. ׳אחרת׳ זו מפלגה שיש בה מקום לכולם, שנמצאת בכל הארץ, מקצה עד קצה. נאבקת עם כולם, למען כולם.

אני מזמין אותך להצטרף אלי. לעשות יחד מרצ שתתקן את כל מה שהתקלקל כאן בשנים האחרונות, מרצ שתפיח תקווה מחודשת ותעורר תחושת כבוד, גאווה ושייכות לכלל המרכיבים בפסיפס הישראלי.

עקרון היסוד שלנו במרצ הוא אחד: האנשים תחילה. אהבת האדם, הגר, האלמנה והיתום הם עבורנו תוכנית פעולה, לפיה עלינו להיות מספיק חלשים כדי להרגיש את זולתנו, ומספיק חזקים כדי לשנות את המציאות.

למען הווה ועתיד טובים יותר.

עכשיו, בואו נפיץ את הבשורה