כולנו יחד צריכים לקחת את המדינה הזו - שלנו - בידיים, ולעשות ממנה מקום שראוי לחיות בו.

אני מזמין אותך להצטרף אלי ולהתפקד למרצ - יחד נהיה תנועה אשר תתקן את כל מה שהתקלקל כאן בשנים האחרונות, שתפיח תקווה ותעורר תחושת כבוד, גאווה ושייכות לכלל המרכיבים בפסיפס הישראלי.

עקרון היסוד שלנו הוא אחד: האנשים מעל הכל. האנשים תחילה. אהבת האדם, הגר, האלמנה והיתום הם עבורנו תוכנית פעולה, לפיה עלינו להיות מספיק חלשים כדי להרגיש את זולתנו, ומספיק חזקים כדי לשנות את המציאות.

עכשיו, בואו נפיץ את הבשורה